Vi tar dig till molnet. 

 Låt din resa till molnet starta redan idag, tillsammans med en professionell IT-partner.
Vi på Netgate är specialiserade på molntjänster och IT-drift av affärskritiska funktioner. 

Mer information

Netgate AB


Vår Affärsmodell

Många aktörer i IT-branschen använder sig idag utav en affärsmodell som vi på Netgate inte tycker är tidsenlig eller förenlig med de tjänster och produkter som idag finns att tillgå. Den traditionella affärsmodellen för drift av IT-miljöer är att ta betalt för de problem som uppstår, dvs. löpande "brandsläckning" eller det som många i branschen valt att kalla ”business by accident”. Oavsett om det sker mot löpande räkning eller som avräkning mot en timbank är kontentan att desto mer problem du som uppdragsgivare har, desto mer pengar tjänar leverantören.

Vi på Netgate anser inte att denna modell är tidsenlig eller förenlig med de tjänster och produkter som idag finns att tillgå. Vi har därför valt att helt vända på denna modell, och erbjuder därför våra kunder ett unikt helhetsansvar för IT-drift där ni betalar endast för de tjänster och funktioner ni verkligen behöver.

Incitamentet flyttas därmed från att "mer problem ger mer pengar" till att "mindre problem ger högre lönsamhet", både för Netgate och för våra uppdragsgivare. Genom fast pris kan du som kund äntligen budgetera med verkliga siffror och få total kontroll över kostnaderna.

Om Företaget

Network Gate Sweden AB grundades 2015. Med huvudkontor i Åmål och stark lokal förankring, samarbetar vi främst med små och medelstora företag och organisationer i närområdet.

Genom hög kompetens, lång erfarenhet, stort engagemang samt tjänster och produkter som effektiviserar kundernas IT-miljö, erbjuder vi ett ansvarstagande strategiskt och långsiktigt partnerskap. Åt flera av våra kunder fungerar vi som ”extern IT-avdelning” eller som stöd i form av kompetens vid genomförande av större IT-projekt.

Varför välja oss?

Vi på Netgate är specialiserade på molntjänster och IT-drift där vi tillhandahåller professionella tjänster för drift av affärskritiska IT-funktioner för små och medelstora företag. Vi har tillsammans över 20 års erfarenhet och en gedigen kompetens i samtliga branschaktuella områden.

Netgate står för kunskap, engagemang, förtroende och närhet. Våra kunder och dess förtroende är vår absolut viktigaste tillgång. En långsiktig samarbetspartner med ett strategiskt tänk som gör att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet och låta oss förenkla nyttjandet av it i vardagen.

Genom vår samlade erfarenhet och djupgående kompetens kring molntjänster och IT-drift, kan vi på Netgate garantera en oslagbar kombination för en framtidssäkrad, modern och flexibel drift av er IT-miljö.

Vår Ambition

Vår ambition är och kommer alltid att vara att skapa långsiktiga relationer som bygger på ömsesidighet, förtroende och partnerskap där vi skapar mervärde för våra kunder genom att leverera professionella IT‐lösningar som ger våra uppdragsgivare affärsmässiga fördelar.

Våra Tjänster


Gemensamt för alla våra tjänster är 100% kundnöjdhet. Vi levererar professionella tjänster med högsta kvalité där vi alltid sätter kundnyttan i fokus. Vårt mål är att alltid uppfylla kundens krav och tillgodose förväntningarna, och helst överträffa dem.

Vi strävar alltid efter att våra tjänster skall tillföra verksamheten det som krävs för att öka tillväxt och lönsamhet. Det ska vara tydligt och klart för våra uppdragsgivare att de köper tjänster som tillför verksamheten ett mervärde snarare än komplicerad teknik.

Molntjänster

Vi på Netgate är specialiserade på molntjänster och integrationen av dessa i verksamheten.

Molnet erbjuder ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att konsumera IT-tjänster på. Aldrig mer en server på kontoret!

IT-drift

Netgate har tillsammans över 20-års erfarenhet från proaktiv IT-drift av affärskritiska system.

Vi erbjuder ett helhetskoncept till fast pris där ni som kund helt kan fokusera på er kärnverksamhet och låta en professionell partner sköta er IT-miljö.

Konsulttjänster

Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda konsulttjänster inom samtliga branschaktuella områden.

Vårt fokus ligger alltid på att leverera kunskap och "Know How" som tillför verksamheten ett mervärde, och som helst överträffar kundernas förväntningar.

Copy/Print-lösningar

Genom vårt partnerskap med Dako AB kan vi tillhandahålla professionella copy/print lösningar med tillhörande hårdvara från Sharp.

Här kan vi även erbjuda effektiv dokumenthantering som integrerar med de senaste molntjänsterna som Office 365 etc.

Molntjänster


Vad är molnet?

Det finns en mängd olika benämningar på molntjänster som ex "Cloud Computing", "IT-OnDemand", "IT på kran" etc. Beskrivningarna och begreppen är många och det råder minst sagt delade meningar om exakt vad som definierar en molntjänst och vad man kan förvänta sig utav den.

För oss på Netgate är molntjänster ett begrepp med följande egenskaper och funktioner för leverans av en IT-tjänst.

Tjänsten skall produceras externt utan att kunden skall behöva bry sig om underliggande infrastruktur som servrar, lagring, nätverk, licenser, backuper etc.

Tjänsten skall vara helt dynamisk och fullt skalbar där kunden själv avgör hur mycket resurser som skall nyttjas, när de ska nyttjas, hur de ska nyttjas.

Tjänsten skall levereras enligt en prissättningsmodell där det faktiska resursutnyttjandet ligger till grund för totalkostnaden.

Hur fungerar en molntjänst?

En bra liknelse vi gärna gör är att se på molntjänster och dess resurser (servrar, lagring, virtuella maskiner, nätverk, applikationer/tjänster etc.) på samma sätt som elektricitet och hur den levereras till dig från ditt elbolag.
Allt "bara fungerar!" utan att du behöver bekymra dig om underliggande infrastruktur - du bara betalar endast för det du använder.

Du får tillgång till de resurser som du behöver utan att behöva hantera IT-tjänster i egen regi vilket idag har blivit kostsamt, komplext, och ineffektivt.

Kort sammanfattat kan man säga att molnet förenklar IT och sänker kostnaderna.

Vårt erbjudande

Molnet är troligen den största förändringen i IT-branschen sedan internets genombrott för drygt 25 år sedan. Drivkrafterna för att överväga molntjänster är att kunna producera it på ett mer flexibelt sätt till lägre kostnader.

Vi på Netgate är övertygade om att molntjänster är här för att stanna och detta är något som utgör en stor del av vår kärnverksamhet. Tack vare vår samlade kunskap och långa erfarenhet kan vi på Netgate erbjuda professionella molntjänster där vi som alltid sätter kundnyttan i fokus.

Låt er resa till molnet börja redan idag! Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer kring hur dessa tjänster kan tillföra just er verksamhet stort mervärde och effektivare IT-miljö.

Våra Medarbetare


Andreas Berg

Ansvarig för molntjänster och IT-drift. Över 20-års erfarenhet från IT-branschen. Specialiserad på molntjänster från Microsoft och VMware. Innehar ett flertal certifieringar från de ledande aktörerna.

+46 (0)532 60 77 81

andreas.berg@netgate.se

Fredrik Sjöberg

Ansvarig för konsulttjänster och försäljning. Erfarenhet på drygt 20 år och en stor kunskap kring verksamhetskonsulting. Stark kompetens av Microsofts samarbetsplattform Office 365.

+46 (0)532 60 77 82

fredrik.sjoberg@netgate.se

Andreas Rådén

Ansvarig för IT-säkerhet och nätverkslösningar. Lång branscherfarenhet och djup teknisk expertis inom säkerhet och automation.
Mångårig erfarenhet av storskalig IT-drift.

+46 (0)532 60 77 83

andreas.raden@netgate.se


Våra IT-konsulter har olika kompetensprofiler och inriktningar som gör att vi kan åta oss varierande uppdrag. Uppdragen skiftar från att vara IT-stöd till IT-ansvariga till att ta fullt ansvar för drift och underhåll av system och IT-infrastruktur.

Kontakta Oss


Network Gate Sweden AB
Strandgatan 5
SE-662 31 Åmål

E-post
info@netgate.se

Växel
+46 532 60 77 80

Våra samarbetspartners


                                                     Network Gate Sweden AB   |   Strandgatan 5   |   SE-662 31 Åmål   |   +46 532 60 77 80   |   info@netgate.se