Pressmeddelande
Åmål 3 Maj 2021

Netgate förvärvar nybyggt datacenter i Åmål

Netgate AB har träffat en överenskommelse med ÅF Digital Solutions AB om att förvärva datacenterverksamheten i Åmål inklusive rollen som ansvarig driftoperatör. Affären innebär enorma möjligheter för såväl Netgate som företag samt för våra kunder. Med ett toppmodernt datacenter i egen regi säkrar Netgate sin leverans av kvalificerade IT-driftlösningar i teknisk framkant samt stärker positionen som ledande IT-aktör i närområdet.

Affären avser datacentret på Strandgatan i Åmål som AFRY under 2016 byggde från grunden med den senaste tekniken. Datacentret är bestyckat med högteknologiska lösningar och redundans i alla led som strömförsörjning, kylsystem, internet-förbindelser – allt övervakat dygnet runt. Släckanläggning, passersystem samt brand-, fukt- och inbrottslarm finns självklart på plats vilket gör Datacentret i Åmål till en toppmodern facilitet.

Förvärvet kommer efter en lång och framgångsrik samarbetsperiod mellan Netgate och ÅF. Med ett toppmodernt datacenter i egen regi inom Sveriges gränser, under svensk lagstiftning, kan Netgate fortsätta att leverera kvalificerade IT-driftlösningar som driver digitaliseringen framåt. Genom detta förvärv kan Netgate erbjuda tillgång till ett bredare tjänsteutbud inom alla viktiga teknikområden, samt nya möjligheter och erbjudanden riktat till såväl nya som befintliga kunder.

”- Mervärdet i denna affär grundar sig i vår djupa förståelse för IT-infrastruktur. Den kompetensen och kunskap som krävs idag handlar inte bara om hur olika komponenter i datacentret fungerar tillsammans, utan också om kopplingar till molnet och hybrida molnlösningar. Det handlar om att nyttja fördelarna i molnet samt kombinera publika och privata molntjänster för att få det bästa av två världar för att kunna leverera IT-driftlösningar i teknisk framkant, säger Andreas Berg, Netgate AB.”

Möjligheten att kunna erbjuda unika kundlösningar från en toppmodern driftmiljö som helt anpassats efter verksamhetens behov är en enorm konkurrensfördel. Att kunna producera IT-tjänster helt i egen regi medför också nya tillväxtmöjligheter som annars inte hade varit möjliga att uppnå.

”- När denna affärsmöjlighet dök upp fanns det inget att tveka på. Ett datacenter i egen regi innebär enorma möjligheter för Netgate som företag, för vår tillväxt och för vår fortsatta leverans av professionella IT-tjänster, både idag och imorgon, säger Fredrik Sjöberg, Netgate AB.”


För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Berg, andreas.berg@netgate.se, 0532-607781
Fredrik Sjöberg, fredrik.sjoberg@netgate.se, 0532-607782
Andreas Rådén, andreas.raden@netgate.se, 0532-607783

Om Netgate


Netgate är specialiserade på molntjänster och IT-drift med fokus på affärsnytta. Vi levererar IT-driftlösningar i teknisk framkant till företag och organisationer samt till offentlig sektor. Vår ambition är och kommer alltid att vara att skapa långsiktiga relationer som bygger på ömsesidighet och förtroende där vi levererar professionella IT‐lösningar som ger våra kunder affärsmässiga fördelar och konkurrenskraft!